Đá Perlite Trân châu Namix - giải pháp tiết kiệm nước cho cây trồng

Đá Perlite – giải pháp tiết kiệm nước cho cây trồng hiệu quả

Trong cơ thể thực vật, nước chiếm 85 – 90% trọng lượng chất khô. Có thể nói nước là nhu cầu thiết yếu của sự sống ở thực vật. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng có điều kiện thuận…

Sử dụng đá Perlite trồng cà chua đạt năng suất cao

Hướng Dẫn Cách Trồng Cà Chua Bằng Đá Perlite và Vermiculite

Trồng cà chua bằng đá Perlite và Vermiculite là một phương pháp mới trong trồng trọt hiện nay. Bạn có thể đạt hiệu quả cao hơn so với lúc trước khi sử dụng đất thường. Sau đây là những hướng…