hệ thống Aquaponics

Hệ thống Aquaponics- sự kết hợp độc đáo giữa trồng rau thủy canh và nuôi cá trong cùng hệ thống

Hệ thống Aquaponics là một hệ thống độc đáo với sự kết hợp mới mẻ giữa trồng rau thủy canh và nuôi cá trong cùng một hệ thống. Bạn đã biết gì về mô hình i lạ này? Cùng daperlite.com…