Chất trợ lọc Perlite Trân châu Namix

Ứng dụng của đá Trân châu làm vật liệu trợ lọc

Đá Perlite được biết đến như là một vật liệu trợ lọc hiệu quả. Loại đá Perlite sử dụng trong ứng dụng này được sản xuất theo những thông số kĩ thuật nghiêm ngặt. Từ đó tạo ra sản phẩm…

Đá Perlite làm bê tông cách nhiệt tầng mái dễ thi công, ứng dụng tốt

Ứng Dụng Đá Perlite Làm Bê Tông Cách Nhiệt Tầng Mái Tiện Lợi

Bê tông cách nhiệt là một trong những vật liệu xây dựng rất cần thiết. Thông thường, đá Perlite làm bê tông cách nhiệt rất phổ biến. Ở Mỹ, đây là vậy liệu thường được sử dụng trên các tầng…