Rau mầm phát triển tươi tốt khi dùng giá thể đá Vermiculite

Đâu là giá thể tốt trồng rau mầm?

Đá Perlite Trân châu và đá Vermiculite là hai sản phẩm cao cấp chất lượng của Namix. Khách hàng biết đến đá Vermiculite là giá thể tốt trồng rau mầm. Và nhiều vị khách hỏi Namix “tôi có thể sử…